26 feb 2015

Extra informatiebijeenkomst herontwikkeling Super Scharendijke

De voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Dorpsstraat-Boutlaan-Elkerzeeseweg in Scharendijke’ zijn in volle gang. Tot en met 16 maart 2015 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Meer informatie over de inspraakprocedure kunt u vinden op de site van de gemeente.

Voor wie niet in de gelegenheid is geweest op 19 februari naar de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis te komen, organiseren wij een extra informatiebijeenkomst op donderdag 12 maart 2015 in ons Informatiecentrum in Scharendijke. Tussen 16.00-18.00 uur en 19.30-21.00 uur staan de deuren open en bent u van harte welkom om zich te informeren over alle plannen en het voorontwerpbestemmingsplan. Het projectteam Super Scharendijke en een afvaardiging van de gemeente Schouwen-Duiveland staan die dag tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden.

Datum: donderdag 12 maart 2015
Locatie: Super Scharendijke Informatiecentrum, Ingridstraat 30a, Scharendijke
Openingstijden: 16.00 – 18.00 uur en 19.30 - 21.00 uur
 

Voor meer informatie

Het voorontwerp is te raadplegen op de website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1676.00136BphSD-VO01

De bestanden van het voorontwerp zijn tevens digitaal verkrijgbaar via de volgende link:
http://ro-online.robeheer.nl/1676/3F23F018-0577-456B-B8AC-CF940B401B9D

Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis in Zierikzee.